فرم عضویت در خوشنویسان ایران

16405
تعداد خوشنویسان ثبت نام شده تا هم اکنون

ضرورت عضویت :

  • پیوستن به شبکه ملی خوشنویسان ایران
  • دردسترس قرار گرفتن طرح ها، نظرات و ایده های هنرمندان خوشنویس
  • آگاهی از اخبار، رویداد ها و اطلاعات حوزه خوشنویسی
  • آگاهی از جشنواره ها، فراخوان ها، نمایشگاه ها، سمینار ها و کارگاه های تخصصی حوزه خوشنویسی
  • آگاهی از تولید ابزار، آثار، نشریات و تالیفات خوشنویسی
کلیه اطلاع رسانی ها بطریقه پیامک و یا ایمیل و بصورت رایگان می باشد


اینجانب مشتاق هستم بصورت پیامک و ایمیل، اخبار و اطلاعات حوزه خوشنویسی را دریافت نمایم.